2021-11-17 13:20:27

KREATIVNA RADIONICA: Makete škole učenika trećih razreda

U okviru teme o snalaženju u prostoru, stranama svijeta i primjeni zemljovidnih karti, na satu Prirode i društva u trećim razredima, učenici su upoznali i topografska obilježja mjesta u kojem žive te kako je uređen javni prostor i rasprostranjena mreža ulica. Na temelju tih spoznaja i školsko dvorište zadobilo je novu dimenziju odnosno uočavanje razmještaja dijelova školske zgrade i pejzažnih elementa koji čine jednu cjelinu. Tako su analizom dostupnih karti i tlocrta škole kao ishod nastale jedinstvene makete zgrade i parka, koje su izradili od kartonskih kutijica, kolaž papira i sitnih predmeta, a čija preciznost izrade i dosjetljivost u prostornom opisivanju svakako zaslužuje pažnju.


Osnovna škola Dugo Selo